Trav

V75 är det klart populäraste travspelet i Sverige och har många år på nacken, även om det i sin nuvarande form bara funnits sedan 1993. Föregångaren V65 startades 1974 och loppen sändes i programmet Tipsextra. V65 ersattes 1993 av V75 och samma år kom snabbspelet Harry Boy.