Texas Holdem är idag det mest spelade pokerspelet på den här planeten. Stora turneringar har sina så kallade Main events i den här spelformen och de TV-sändningar som går ut till oss i allmänheten är allt som ofta Texas Holdem. Då antalet utövare ökar för varje dag blir det fler och fler som blir potentiella hot och motståndare för de som redan spelar. Det här gör det ännu viktigare att känslan för reglerna för poker blir väldigt viktig. En förutsättning för att spela bra poker är att man känner till vartenda liten vrå som får inte får göras. Här följer en översiktlig regelgenomgång som främst riktar sig till nybörjare i pokervärlden.

Översikt

Texas Holdem är ett pokerspel och använder en vanlig fyrfärgskortlek med 52 kort. Spelarna möter varandra och tar allt som ofta hjälp av en Dealer som fördelar, räknar och blandar kort. Ett bord i Texas Holdem har mellan två och tio spelare. Spelet använder sig av blinds där två spelare varje runda lägger in en tvingad insats på en förutbestämd summa för att tvinga till spel i varje omgång. Varje spelare får vars två dolda kort som de själva endast kan se och spelet följer sedan med att fem öppna kort kommer ut på bordet som alla delar på. De här äntrar bordet genom tre olika omgångar där spelarna som fortfarande deltar får satsa pengar. Den spelare som visar upp den bästa femkortshanden, vare sig ett, två eller inget av hans dolda kort används kommer att vinna potten som ligger samlad på bordet. Givetvis innebär en kombination alla de öppna korten att sannolikheten till vinst är väldigt liten då alla andra spelare också kan ha samma hand. Ett kort som skiljer sig gör att någon annan vinner istället.

Mörkarna

Som ovan nämnt så tvingas två spelare inför varje omgång lägga in en bestämd insats. I Texas Holdem gäller att den ene lägger in den stora mörken och den andra lägger den lilla mörken. Den lilla mörken bestäms genom summan av halva den stora mörken. De två spelare som sitter efter den som blandar korten, alternativt den som är den fiktiva blandaren och har Dealer Button framför sig, är de som representerar mörkarna i en spelomgång. Nivån för mörkar varierar beroende på vilken typ av Texas Holdem du spelar. Är det en turnering brukar mörkarna öka på bestämda tidsintervall men om du spelar vanligt cashgame, det vill säga att du går in på ett bord med en självvald summa och slutar när du vill, så står det ofta i bordsnamnet vad som gäller.

Mörkarna får alltså effekten av att när alla kort är fördelad så har två spelare redan satsat till potten utan att ha sett sina egna kort. För att övriga spelare nu skall kunna få ta del av potten och ha chans att vinna måste de minst syna den lagda insatsen, det vill säga lägga in lika mycket. De har också möjlighet att höja den liggande insatsen och därmed sätta ytterligare press på de spelare som velar om de skall vara med eller inte. Besluten inleds av spelaren direkt efter stora mörken och avslutas på den stora mörken. De två spelare som lagt in insatser har som sista spelare chans att syna en höjd insats, höja den ytterligare eller passa om ingen annan har höjt upp mörken mer.

Satsningsrundorna

Ett parti Texas Holdem delas upp i ett par olika rundor för att dels olika kort skall fördelas men att också olika satsningar skall göras.  Inledningsfasen kallas Pre-flop och är där som alla mörkar läggs ut, dolda kort fördelas och alla spelare som vill vara med i omgången synar eller höjer den lagda mörken. När alla gjort klart det som förväntas går om spelet vidare in i den andra rundan, The Flop.

Dealern delar ut de tre första öppna korten som kallas för floppen. För att inte riskera att någon spelare sett det översta kortet så slängs alltid det innan korten delas ut. Det här görs inför varje utläggning av ett öppet kort och gäller således för alla kommande rundor där kort skall läggas ut på bordet. Det kallas för att bränna kortet. De öppna korten läggs i mitten av bordet, väl synliga för alla deltagare. Det är nu möjligt att prestera en fulländad pokerhand innehållande fem kort, tre öppna och två dolda. Spelarna får nu satsa ytterligare pengar på de befintliga korten och det är alltid spelaren direkt efter Dealern eller Dealer button som inleder satsandet. När alla är klara går spelet vidare in i The Turn.

Den tredje satsningsrundan kallas för Turn och inleds med att det fjärde öppna kortet läggs ut på bordet. Dealern gör precis som innan och bränner det översta kortet innan det läggs ut på bordet. Åter igen inleds satsandet av förste spelare till vänster om Dealern som fortfarande är kvar i spelet. Det är nu sex kort att välja på men spelarna använder bara fem av dem, om det sedan är ett kort på handen som tas bort eller ett av det öppna spelar ingen som helst roll, det viktiga är att det totala antalet blir fem. När alla är klara går spelet över in i den sista satsningsrundan, The River.

Den fjärde och sista rundan kallas alltså för The River. Det femte kortet läggs ut öppet på bordet och nu är samlingen av öppna kort mitt på bordet färdigställd. Spelarna satsar som vanligt och när alla är klara med sina insatser eller läggningar så visar kvarvarande spelare upp sina kort. Den spelare som visar upp den bästa femkortshanden kommer att vinna alla de pengar som samlats in under de olika satsningsrundona.