Spelar du R-system på Stryktipset hos Svenska Spel Sport & Casino AB väljer du ut mellan 7 och 11 matcher som du helgarderar. Alltså 2 till 6 säkra matcher. Precis som namnet antyder är R-systemet ett reducerat system, vilket innebär att du inte har lika stora vinstchanser som i ett matematiskt system (M-system). Fördelen är dock att ett R-system inte kostar lika mycket. En helgardering innebär dock inte per automatik att matchen går in. En förutbestämd radnyckel (som du hittar i Svenska Spels broschyr) avgöra hur många av dina helgarderingar som går in.

R7-systemet tillåter dig att välja ut 6 så kallade säkra matcher (enkeltecken) och 7 helgarderingar. Det innebär att dina sju helgarderade matcher genererar 36 olika enkelrader. Stämmer någon av dessa rader överrens med slutresultatet på de sju helgarderade matcherna innebär det att du prickat in alla sju helgarderingar.

Exempel: 36 raders R-system (R7)
Sju helgarderingar och sex så kallade säkra matcher.

Till Stryktipset hos Svenska Spel >