Spelar du ett M-system – matematiskt system – på Stryktipset hos Svenska Spel Sport & Casino AB kan du välja system med allt från 2 till 9 216 rader. I det matematiska systemet väljer du halv- och helgarderingar och ju större system, desto högre blir insatsen. Vinstchanserna är högre i M-systemet än i R-systemet. Medan du rättar dina rader efter en mall i R-systemet, får du automatiskt in dina helgarderingar i ett M-system.

Spelar du t.ex. 36 raderssystemet med två hel och två halvgarderingar har du redan från början två rätt på din rad. Så är inte fallet med R-systemen där ett visst antal förutbestämda kombinationer avgör hur många av dina helgarderingar som går in. Det matematiska M-systemet hittar du i det röda avlånga fältet på Stryktipskupongen och här du anger det antal hel och halvgarderingar du använt.

Exempel: 36 raders M-system
I exemplet nedan förklarar vi hur ett 36-raders M-system fungerar. Har du ett enkeltecken i din rad multiplicerar du med 1, har du en halvgardering multiplicerar du med 2 och har du en helgardering multiplicerar du med 3.

Hela uträkningen för ett 36-raders M-system blir följande:
1x1x1x2x2x1x3x1x1x1x3x1x1

Stryktipsrad med 36-raders M-system (2 hel och 2 halvgarderingar).

Till Stryktipset hos Svenska Spel >